UNESCO

Sinds 2014 maken de paardenvissers van Oostduinkerke deel uit van de Representatieve Lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO ( website UNESCO ). De Koninklijke Orde van de Paardevisser is erop gericht de cultuur van het vissen te paard  in beeld te brengen. 


De sensibilisering gebeurt door het inrichten van nationale en internationale reizen. In dit kader richt de Orde dan ook lokale kunstexposities in door collecties of uitzonderlijke werken in het bezit van privé-personen tentoon te stellen. Tijdens nationale en internationale evenementen bieden zij de toeristen een garnalensoepje of een portie noordzee-paëlla aan om alzo dit product onder de aandacht van de bezoekers te brengen. Op deze manier willen zij de mensen warm maken voor het aloude ambacht van de garnaalvisserij te paard (website Paardenvissers) of te voet en alzo bij te dragen aan het voortbestaan ervan.

De Orde zal in de toekomst de bestaande structuur verder uitwerken en uitbouwen door te zorgen voor een kader voor nationale en internationale uitwisselingen met andere gemeenschappen en naties. Contacten met andere kust- en strandvisserijvormen alsook het garnaalvissen op zee moeten ervoor zorgen dat er een uitwisseling van kennis kan bekomen worden en dat er vriendschapsbanden gesmeed worden tussen hen die de aloude tradities hoog in het vaandel voeren. 

Website UNESCO 
Website Paardenvissers