Historiek

In maart 1967 besloot een groep jonge ondernemende inwoners van Oostduinkerke zich te verenigen met als doel de geplogenheid van het garnaalvissen te paard in eer te houden en zo mogelijk te bevorderen.  Naast het objectief om deze zeer boeiende vorm van visserij op de voorgrond te brengen en steeds te blijven steunen, engageerden zij zich ook om initiatieven te nemen inzake het behoud van het natuurschoon in de Westhoek. 
Deze doelstellingen werden officiële statuten en verschenen op  8 juni 1967 in het Belgisch Staatsblad.  De “Orde van de Paardevisser” was geboren.

Tevens werd het eerste bestuur samengesteld :
Voorzitter :  Erik Bouchery
Administratie : Eric Claus
Public Relations : Yvo Degrave
Praktische organisatie : Raymond Coppilie
Schatbewaarder : Armand Philippart
Sekretaris : Jean-Marie Pylyser

De andere stichtende leden waren : Marcel Christeyns, André Demolder, André Lamote, Jozef Marrannes, Roger Pattyn, Daniël Peremans, Armand Phillipart, Etienne Vanneste, Roger Verhue en Frans Verriest.

STATUTEN
De VZW werd opgericht op 18 mei 1967 (publicatie Belgisch Staatsblad van 08 juni 1967 N. 3184) onder de benaming Orde van de Paardevisser VZW.
Ze heeft rechtspersoonlijkheid en draagt als ondernemingsnummer : 0410447184.
Sinds 12 september 2017 kreeg ze het koninklijk voorrecht om de benaming Koninklijke Orde van de Paardevisser te dragen.

Persoonlijke overhandiging van de koninklijke titel aan de voorzitter van de nu Koninklijke Orde van de Paardevisser (foto Dirk Van Hove).

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste aanpassingen kan hiervoor terecht op de site van FOD Economie - Kruispuntbank van Ondernemingen.
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl

Met bescheiden financiële middelen, maar met enorm veel goede wil en geestdrift, is deze Orde erin geslaagd om zijn stempel te drukken op vele culturele en gastronomische activiteiten in Oostduinkerke.  Sinds 1967 zetten de leden van de Orde van de Paardevisser ononderbroken deze ideologische gedacht in de praktijk om.Deze leden die zich van elke politieke of filosofische strekking onthouden worden na voorstelling en aanvaarding door de Grote Raad van Waardigheidsbekleders als ridder geïntroniseerd.  Deze intronisatie gaat door tijdens een plechtige ceremonie, waarop de kandidaat-ridders een glas witte Vouvraywijn met enkele Oostduinkerkse grijze garnalen in leegdrinken, terwijl zij plechtig “getrouwheid aan de Oostduinkerkse garnaal en aan de Paardevissersgemeente” beloven.  Hierop worden zij door de voorzitter tot ridder geslagen. Van hen wordt verwacht dat zij een actieve ambassadeur zijn voor de Koninklijke Orde van de Paardevisser en daar waar mogelijk de Orde maar vooral de paardenvissers promoten.

Naast deze werkende dignitarissen worden ook mensen geïntroniseerd die op hun beurt de Orde ondersteunen. Heel wat bekende mensen uit diverse sectoren zijn zo in de loop der jaren geïntroniseerd, zoals Eerste ministers Wilfried Martens en Guy Verhofstadt. Ministers Chabert, Flahaut, Vanderpoorten, Van den Bossche en Dekeersmaecker. Ook ambassadeurs zoals Cahin, Rens en Gutman. Chef-koks Pierre Troigros en Paul Bocuse. Gouverneur Paul Breyne en Caprasse Bernard en zoveel anderen. Ook de bekendste inwoner van Brussel, Manneken Pis, heeft in 1970 officieel het groot ornaat van de Orde van de Paardevisser aangetrokken. Ook van hen wordt verwacht dat zij een ambassadeursrol vervullen. Wat de activiteiten betreft kreeg de stichting door de jaren heen een min of meer vaste vorm. Zij bestaat uit verschillende facetten: de gastronomie, de cultuur, de natuur en de sociale werken.

GASTRONOMIE
Op gastronomisch vlak kennen we de banketten waarop talrijke hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland reeds aanwezig waren. De gerechten, uiteraard op basis van vis en de grijze garnaal, zijn een streling voor ieders smaakorgaan. Geaccentueerd door de bijpassende dranken uit verschillende Europese landen zijn deze banketten een nooit te vergeten festijn. Maar ook de gegrilde sprotjes met hun in as gebakken aardappelen, zoals tijdens de Sylvestervuren, zijn hun reputatie meer dan waard en dragen bij tot de uitstraling van de lokale gastronomie. En dan spreken wij nog niet over de beroemde Oostduinkerkse paëlla’s en garnaalsoepen, die een steeds terugkerende menigte op de been brengt.

CULTUUR
Op cultureel gebied organiseert de Orde haar tweejaarlijkse kunsttentoonstelling. Grote kunstenaars als Paul Delvaux en Jos Minne steunden reeds dit initiatief. Ook kon men reeds meerdere buitenlandse kunstenaars verwelkomen. De zin voor cultuur werd nog verstevigd door een ontvangst op het Koninklijk Paleis door wijlen Koning Boudewijn. Sedertdien mag de Orde, vergezeld van een afvaardiging van onze paardenvissers, telkenjare een portie vers gevangen garnalen aan het Koninklijk Hof gaan aanbieden. De Orde had ook ooit eer in audiëntie door Paus Johannes Paulus II in Rome ontvangen te worden. Koning Albert II en koning Filip brachten reeds een bezoek aan de Orde en de paardenvissers in Oostduinkerke.

NATUUR
Activiteiten in open lucht of “terug naar de natuur” is een derde, maar daarom niet minder belangrijke doelstelling van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. De Orde streeft er immers naar Oostduinkerke, de onstuimige zee, de duinen en alles wat de Westhoek qua natuurschoon zo aantrekkelijk maakt, zoveel mogelijk in de kijker te stellen. Daarom bracht de Orde in 1967 enkele honderden mensen samen om een eerste wandeltocht langsheen Oostduinkerke en de omliggende gemeenten te houden. Dit initiatief lag aan de wieg van de nu befaamde “Vierdaagse van de IJzer” , wandeltocht die ieder jaar terug wordt georganiseerd in samenwerking met het leger en diverse gemeenten uit de Westhoek. Tijdens deze wandeltocht biedt de Koninklijke Orde van de Paardevisser aan alle deelnemers een overheerlijke Oostduinkerkse garnaalsoep aan.

SOCIAAL WERK
Een vierde aspect van de Orde is haar reeds jarenlange medewerking aan de paëlla die speciaal gemaakt wordt om fondsen in te zamelen voor o.a. de MS-liga en de vereniging Spina Bifida. Deze Oostduinkerkse paëlla kende zijn oorsprong in 1969. De Orde werd in 1994 gelauwerd met de gouden medaille van de befaamde Franse vereniging “Société d’encouragement au bien” voor zijn sociale en culturele inzet.
Daarnaast verkreeg de Koninklijke Orde van de Paardevisser in 1992 de eretitel van 'Ereburger van de gemeente Koksijde'.