Steunende leden

Sympathisanten  hebben de wens geuit om hun steun te mogen aanbieden aan onze vereniging. Deze sympathisanten, wiens hart ook verbonden is met onze doelstellingen doch wegens hun beroepsbezigheden of hun woonplaats de tijd niet hebben om zich ten volle in te zetten voor de vereniging, willen toch hun steentje bijdragen.
Daarom heeft de Koninklijke Orde van de Paardevisser beslist om deze mensen de gelegenheid te geven hun verbondenheid met onze kustgemeente vooralsnog te kunnen uiten. Om zich kenbaar te maken als STEUNEND LID heeft de Koninklijke Orde van de Paardevisser  een gepersonaliseerd vignet met het logo van de vereniging laten ontwerpen waarmee deze steunende leden naar buiten kunnen treden.  
Deze symphatisanten zijn de promotoren voor onze paardenvisserij, onze mooie westkuststreek en de verdedigers van de doelstellingen van onze vereniging. Zij zijn het levend bewijs dat de noordzeecultuur en haar genoegens niet alleen weggelegd zijn voor de kustbewoners maar ook open staat voor éénieder die onbekommerd wil genieten van de meerwaarde die wij als kustbewoner aan hun verblijf alhier te bieden hebben.  

Hoe lid worden? Stort de som van € 25.00 op rekening BE 0018 1213 7428 ( BNP Paribas Fortis ) met vermelding "steunend lid" en neem contact met ons op via mail en bezorg ons uw adres alwaar wij de zelfklever kunnen opsturen.