WELKOM

Beste sympathisanten van de Orde, Beste bezoekers van deze site,    

Begin 1967 werden via een plaatselijke krant belangstellenden uitgenodigd door een groep Oostduinkerkenaars om op vrijdag 20 januari om 20u00 in het Grand Hotel op de Zeedijk in Oostduinkerke samen te komen teneinde een broederschap, dat " Orde van de Paardevisser " zou heten, op te richten.
Dit broederschap zou zich tot doel stellen het plaatselijk toerisme en de gastronomie te bevorderen door haar medewerking te verlenen aan het Garnaalfeest en andere plaatselijke activiteiten. Zij namen zich ook voor om onze paardevissersgemeente op treffende wijze te vertegenwoordigen bij allerhande aangelegenheden.

Zo kwam het dat op 18 mei 1967  de Orde van de Paardevisser het levenslicht zag. Enkele weken later, namelijk op 08 juni 1967, verschenen haar eerste statuten in het Belgisch Staatsblad. Een andere mijlpaal in onze nu reeds rijkelijk gevulde geschiedenis was natuurlijk dinsdag 12 september 2017. Uit handen van koning Filip en koningin Mathilde mochten wij de koninklijke titel in ontvangst nemen zodat we vanaf deze datum de Koninklijke Orde van de Paardevisser geworden zijn.  
De begindoelstellingen zoals beschreven in de statuten maken het bestaan uit van onze vereniging nl. het instand houden en het bevorderen van het garnaalvissen, het promoten van de grijze noordzeegarnaal, met inbegrip van haar gastronomie, alsook het bevorderen van het toerisme aan de Westkust. Daarnaast zetten de dignitarissen van de Koninklijke Orde van de Paardevisser zich bijkomend in om streekinitiatieven van andere sociale organisaties ( in het bijzonder voor de mindervaliden ) financieel en materieel te steunen.  

Er werd reeds een hele evolutie doorgemaakt, deze website en onze nieuwsbrieven getuigen daarvan. Ondermeer door onze  impuls en medewerking werden onze paardenvissers onder de aandacht van UNESCO gebracht en verwierven zij het statuut van Immaterieel Werelderfgoed.  Onze jongere generatie heeft onmiddellijk begrepen dat onze vereniging hierdoor niet verder onder de plaatselijke kerktoren mocht blijven draaien en dat ook een nationale, ja zelfs internationale uitstraling tot haar doelstellingen moesten behoren. Dat zij hier langzaam maar zeker in slagen bewijzen de reacties, zelfs vanuit andere continenten, die we al mochten ontvangen.  

Doch het voornaamste is wel het feit dat de samenwerking en de vriendschapsbanden tussen de mensen op het terrein ( onze paardenvissers en garnaalkruiers ) steeds nauwer worden aangehaald en in de toekomst nog verder zullen uitgediept worden.  
Alvorens jullie verder op ontdekkingstocht gaan in onze website wensen we jullie alvast te bedanken voor dit virtueel bezoekje. Hier en via onze maandelijkse nieuwsbrief zullen jullie vanaf nu de laatste nieuwtjes kunnen blijven volgen en o.a. kennis kunnen nemen van onze activiteitenkalender.

Namens de dignitarissen van de Koninklijke Orde van de Paardevisser

De Voorzitter   
Marc Sirjacobs